Visie & Beleid

Judoteam Bijsterbosch streeft een professionele en veilige omgeving na voor haar leden. Om deze doelstelling te bereiken en borgen, worden onderstaande beleidsregels actief nagestreefd.
Hieronder vindt u een collectie van de relevante protocollen.

Door op het onderwerp en  ‘Download’  te klikken kunt u het document inzien, dan wel lokaal op uw computer opslaan.

 1. 1
  Vertrouwenspersoon
 2. 2
  Protocol sexuele intimidatie
 3. 3
  Meerjaren beleidsplan
 4. 4
  Pest protocol